Skip to content

Alumni Sekolah Akhlak - SDIT Insan Kamil

Angkatan 10 B

ANGKATAN 10 (2021)

KELAS A

Mark Fauzi, Dee Assodiqin,  Mohamad Veronica, Arrivalda Butar-butar, Mohammad Desiana, Achmad Nathania, Fakhrul Setya, Rangga Pambudi, Pandu Reynaldi Tarigan, Ridhwan Priyanto, Wildan Herdianti, Cakra Abelardo, Lendy Aswati, Ogie Azis, Reza Nandita, Bony Ismail Qodir, Mustafid Mustafid Azzahra, Joseph Sumlang, Rifat Oktavia, Teddo Sasna, Mayang Hutahaean, Henny Satria, Disya Noerani, Bonita Asriandari, Vanny Cardinata, Yasmine Khairani, Farah Christine, Nurmi Ardina

ANGKATAN 10 (2021)

KELAS B

Mark Fauzi, Dee Assodiqin,  Mohamad Veronica, Arrivalda Butar-butar, Mohammad Desiana, Achmad Nathania, Fakhrul Setya, Rangga Pambudi, Pandu Reynaldi Tarigan, Ridhwan Priyanto, Wildan Herdianti, Cakra Abelardo, Lendy Aswati, Ogie Azis, Reza Nandita, Bony Ismail Qodir, Mustafid Mustafid Azzahra, Joseph Sumlang, Rifat Oktavia, Teddo Sasna, Mayang Hutahaean, Henny Satria, Disya Noerani, Bonita Asriandari, Vanny Cardinata, Yasmine Khairani, Farah Christine, Nurmi Ardina

Angkatan 10 A
angkatan 9

ANGKATAN 9 (2020)

KELAS A

Mark Fauzi, Dee Assodiqin,  Mohamad Veronica, Arrivalda Butar-butar, Mohammad Desiana, Achmad Nathania, Fakhrul Setya, Rangga Pambudi, Pandu Reynaldi Tarigan, Ridhwan Priyanto, Wildan Herdianti, Cakra Abelardo, Lendy Aswati, Ogie Azis, Reza Nandita, Bony Ismail Qodir, Mustafid Mustafid Azzahra, Joseph Sumlang, Rifat Oktavia, Teddo Sasna, Mayang Hutahaean, Henny Satria, Disya Noerani, Bonita Asriandari, Vanny Cardinata, Yasmine Khairani, Farah Christine, Nurmi Ardina

ANGKATAN 8 (2019)

KELAS A

Mark Fauzi, Dee Assodiqin,  Mohamad Veronica, Arrivalda Butar-butar, Mohammad Desiana, Achmad Nathania, Fakhrul Setya, Rangga Pambudi, Pandu Reynaldi Tarigan, Ridhwan Priyanto, Wildan Herdianti, Cakra Abelardo, Lendy Aswati, Ogie Azis, Reza Nandita, Bony Ismail Qodir, Mustafid Mustafid Azzahra, Joseph Sumlang, Rifat Oktavia, Teddo Sasna, Mayang Hutahaean, Henny Satria, Disya Noerani, Bonita Asriandari, Vanny Cardinata, Yasmine Khairani, Farah Christine, Nurmi Ardina

Angkatan 8